خرید متری

شما می‌توانید متناسب با هر میزان سرمایه ای که دارید، در هر میزان متراژ از پروژه ساختمانی با ما مشارکت نمائید و از مزایای سرمایه گذاری براساس سهم الشرکه، بهره‌مند شوید. پروژه پس از ساخت، به قیمت روز فروخته و اصل و سود سرمایه گذاری براساس سهم الشرکه پرداخت می گردد.