خرید اقساطی

اگر در حال حاضر قدرت خرید مسکن را بصورت یکجا ندارید می توانید با ما مشارکت نمائید و هزینه های ساخت را به تناسب پیشرفت کار و بصورت اقساطی و مرحله‌ای پرداخت نمائید. این نوع سرمایه گذاری می‌تواند گزینه‌ مناسبی برای شما باشد.